top of page
Kovea Gas Warmer 230

Kovea Gas Warmer 230

คะแนนอยู่ที่ 0.0 เต็ม 5 ดาว พิจารณาจากรีวิว
SKU: KECS9GZ-01ZZ

Gas Warmer หรือเสื้อแก๊สซาลาเปาขนาดกลาง ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของกระป๋องแก๊สซาลาเปาให้คงที่เวลาใช้งาน หรือสามารถใช้ตกแต่งให้สวยงามได้อีกด้วย

    ฿600.00ราคา

    RELATED PRODUCTS