top of page
Soto Field chucker

Soto Field chucker

SKU: ST-450S
฿1,100.00ราคา

SOTO Field Chacker ST-450S

หัวพ่นไฟสำหรับใช้กับ Gas หกระป๋องยาวที่หาซื้อง่าย ทั่วไปตามท้องตลาด มีระบบ Regurator ซึ่งทำให้ ไฟที่ออกมามีความสเถียนมาก เหมาะทำการทำอาหาร และใช้งานทั่วไปในแคมป์คุณสมบัติ ขนาด : 132mm x 34mm x 66mm น้ำหนัก : 153g(เฉพาะหัวพ่นไฟ) หัวเผา: 20mm (เส้นผ่าศูนย์กลาง) อุณหภูมิเปลวไฟ : 900C ~1,300C
ไม่ควรจุดต่อเนื่องเกิน 3 นาที ต้องมีการพักให้เย็นก่อนแล้วจุดต่อ

RELATED PRODUCTS