top of page
Titanium Single Cup 220ml แก้วไทเทเนียม แบบผนังชั้นเดียว หูพับเก็บได้

Titanium Single Cup 220ml แก้วไทเทเนียม แบบผนังชั้นเดียว หูพับเก็บได้

คะแนนอยู่ที่ 0.0 เต็ม 5 ดาว พิจารณาจากรีวิว
SKU: MG-141

67.2×79mm

220ml

45g

฿950.00ราคา

RELATED PRODUCTS